Các giai đoạn thiết kế website chuyên nghiệp là gì?

Thiết kế website chuyên nghiệp thông thường sẽ trải qua 7 giai đoạn, đối với mỗi giai đoạn chúng ta cầ phân tích kỹ lưỡng để mang lại sản phẩm tốt nhất. 

 

quy-trinh-thiet-ke-website.png

Quy trình thiết kế website chuyên nghiệp 

 

+        Giai đoạn 1: Tìm hiểu và lấy thông tin của khách hàng

 • Nghiên cứu xem yêu cầu cảu khách hàng là gì và đưa ra những giải pháp tốt nhất (nếu có thể tư vấn ngay). 
 • Tiếp thu những yêu cầu từ quý khách và thu thập lại thông tin hoàn chỉnh mà khách hàng đã cung cấp.

+        Giai đoạn 2: Phân tích nhu cầu của khách hàng

 • Vuzaco đưa ra những phân tích cụ thể về mục đích, nhu cầu và mong muốn của quý khách hàng
 • Đưa ra kế hoạch để triển khai dự án
 • Vuzaco lên kế hoạch thực hiện cấu trúc của website và lên demo cho dự án

+        Giai đoạn 3: Tiến hành thiết kế website

 • Nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu của khách hàng một lần nữa và tiến hành thực hiện thiết kế website
 • Thực hiện xử lý các vấn đề liên quan về chức năng...
 • Tiến hành kiểm tra nhằm đảm bảo về mặt chức năng cũng như thẩm mỹ cho website

+        Giai đoạn 4: Xây dựng website

 • Thực hiện xây dựng các cơ sở dữ liệu cho website
 • Lên nội dung và chỉnh sửa hoàn thiện cho website
 • Đưa nội dung và thiết kế vào để chuẩn bị chạy thử
 • Thực hiện kiểm tra, xem xét, chỉnh sửa nếu có

+        Giai đoạn 5: Kiểm tra toàn bộ và vận hành thử nghiệm

 • Tổng hợp lại tất cả và kiểm tra
 • Tiến hành kiểm tra toàn bộ và sửa lỗi nếu có
 • Vận hành thử
 • Kiểm tra lại trước khi nghiệm thu

+        Giai đoạn 6: Hoàn tất sản phẩm

 • Đưa dự án cho khách hàng để duyệt và kiểm tra, yêu cầu chỉnh sửa nếu có
 • Đưa website lên hệ thống để sẵn sàng vận hành

+        Giai đoạn 7: Bàn giao sản phẩm cho khách hàng

 • Giao sản phẩm thiết kế website chuyên nghiệp cho khách hàng (có đĩa CD mã nguồn)
 • Hướng dẫn sử dụng cho khách hàng
 • Baor hành, bảo trì website

Trên đây là 7 giai đoạn thiết kế website chuyên nghiệp, chúng ta hãy lưu ý để có hiệu quả tốt nhất nhé. 

Tin tức
Liên quan ___